ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566)03 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566)03 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)03 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2565)03 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 ถึง เดือนมิถุนายน 2565)01 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565)01 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการสูบน้ำเคลื่อนที่ งวดที่416 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปิดทางน้ำเข้าสู่เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ บ้านดงดำ ม.5.16 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์16 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า16 มีนาคม 2565
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.ฮอด.16 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำแควมะกอก 214 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับผู้บริหาร10 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK โครงการเฝ้าระวัง โควิด-1910 มีนาคม 2565
ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร10 มีนาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่ช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 3 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 4 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 8 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาจ้างซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะหมู่ที่ 3หมู่ที่ 5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาจ้างวางม่ิส่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำหลังโบสถ์คริสต์หมู่ที่ 5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาจ้างเหมาทั่วไปกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาจ้างเหมาทั่วไปกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาจ้างเหมาบริการสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแควมะกอก 1 3 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาซื้อน้ำมันเชื้อเหลิงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 23 มิถุนายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 03 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กรกฎาคม 256603 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤษภาคม 256601 มิถุนายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน เมษายน 256601 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มีนาคม 256603 เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256601 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มกราคม 256601 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ธันวาคม 256503 มกราคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 256501 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ตุลาคม 256501 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กันยายน 256503 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน สิงหาคม 256501 กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กรกฎาคม 256501 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มิถุนายน 256501 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤษภาคม 256501 มิถุนายน 2565
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1