ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

4
ประกาศ ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
07 พฤษภาคม 2564

เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ มาตรการสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
04 มกราคม 2564

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฮอด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
21 ตุลาคม 2563

แบบรายงานบัญชีร้องทุกข์ร้องเรียน ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
15 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
06 ตุลาคม 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
23 มิถุนายน 2563

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565),องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
23 มิถุนายน 2563

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
23 มิถุนายน 2563

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
23 มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฮอดเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
23 มิถุนายน 2563

รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
23 มิถุนายน 2563

อบต.ฮอด ขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประกอบพาณิชยกิจในเขตพื้นที่ตำบลฮอด ให้มายื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ อบต.ฮอด (กองคลัง) ในวันเวลาราชการ เพื่อให้ผู้ที่ประกอบพาณิชยกิจ สามารถใช้เป็นหลักฐานทางการค้าได้,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด  ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบพาณิชยกิจในเขตพื้นที่ตำบลฮอด ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนฯ สามารถมายื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชยกิจได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด  (กองคลัง ) ในวันเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่  โทร 053-267945  ต่อ  12  

23 มิถุนายน 2563

ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยเหตุวาตภัย (ด้านพืช) ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
23 มิถุนายน 2563

สื่อประชาสัมพันธ์ยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
23 มิถุนายน 2563

|< << 1 2 34 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 5  (66 รายการ)