ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

2
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
16 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.),องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
08 ธันวาคม 2565

รงค์ณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

เดือนพฤจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด้ก สตรี และครอบครัว

23 พฤศจิกายน 2565

Covid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
18 พฤศจิกายน 2565

นโยบายและกำชับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการ โดยสารข้ามฝั่งพื้นที่อุทกภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

นโยบายและกำชับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการ
โดยสารข้ามฝั่งพื้นที่อุทกภัย (บริเวณ ทล.4010 ) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และงาน ปภ.ได้ให้ผู้ใช้บริการสวมใส่ชูชีพในการโดยสารเรือท้องแบน
และแจ้งให้ประชาชนถือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย โดยมีชูชีพให้บริการ
ณ จุดอำนวยการ

07 พฤศจิกายน 2565

การับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.ภาษี พ.ศ.2510,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

ประกาศ สถ. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.ภาษี พ.ศ.2510

03 พฤศจิกายน 2565

รายงานผลการประเมินความพึ่งพอใจ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
22 ตุลาคม 2565

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
19 ตุลาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด  เรื่องผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลฮอด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
30 กันยายน 2565

รณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

15 ตุลาคม วันล้างมือโลก

28 กันยายน 2565

รายงานผลประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

รายงานผลประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 กันยายน 2565

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
19 กันยายน 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
05 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
16 สิงหาคม 2565

ประกาศผลพิจารณาคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8 มิถนายน 2565 ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสาธาณรณภัย(ด้านพืช) ประเภทไม้ผล ไม้ยืนด้นและอื่นๆ ชนิดพืชลำไย จากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
16 มิถุนายน 2565

|< << 12 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 5  (66 รายการ)