ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
292
เดือนที่แล้ว
1,622
ปีนี้
11,188
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
39,060
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94

1
พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 8 (137/2566) (มีผลกระทบถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566),องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
10 พฤษภาคม 2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
17 มีนาคม 2566

ขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับส่วนราชการ ในการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2566

การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
31 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
24 มกราคม 2566

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

21 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.),องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
08 ธันวาคม 2565

รงค์ณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

เดือนพฤจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด้ก สตรี และครอบครัว

23 พฤศจิกายน 2565

Covid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
18 พฤศจิกายน 2565

นโยบายและกำชับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการ โดยสารข้ามฝั่งพื้นที่อุทกภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

นโยบายและกำชับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการ
โดยสารข้ามฝั่งพื้นที่อุทกภัย (บริเวณ ทล.4010 ) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และงาน ปภ.ได้ให้ผู้ใช้บริการสวมใส่ชูชีพในการโดยสารเรือท้องแบน
และแจ้งให้ประชาชนถือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย โดยมีชูชีพให้บริการ
ณ จุดอำนวยการ

07 พฤศจิกายน 2565

การับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.ภาษี พ.ศ.2510,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

ประกาศ สถ. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.ภาษี พ.ศ.2510

03 พฤศจิกายน 2565

รณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

15 ตุลาคม วันล้างมือโลก

28 กันยายน 2565

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
19 กันยายน 2565

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
05 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
16 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (51 รายการ)