ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
124
เดือนนี้
1,291
เดือนที่แล้ว
1,813
ปีนี้
22,835
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
50,707
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

นายจิตติคม คำหล่อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด


นางสาวนฤษร จันทร์เมือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกุลนันท์ ยศถานี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรุ่งทิพย์ ชัยพรหม
นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญการ)


นายวีรพงศ์ กะหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายบรรเลง ตาเบอะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชำนาญงาน)


นางสาวอรพรรณ บุญญานุกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอนุชน ลิ้มภักดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธัญนันท์ บัวงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นายสุรศักดิ์ จันต๊ะซาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นายอนุพงษ์ ธนันไชย
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นายแคน คำแสน
นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)


นายสมฤทธิ์ ติ๊บตุมมา
พนักงานขับรถ (พนักงานจ้างทั่วไป)


นางสาวพนิตอนงค์ สืบนุสรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวฐาปนี ประจักษ์วิไล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวฌัลลกัณฐ์ คงสาย
จ้างเหมาบริการ


นางสาวรัตนวรรณ มะโนผัด
จ้างเหมาบริการ


นางสาววิภาวัลย์ คำปัน
จ้างเหมาบริการ


นายธนิตพล แดงขาวเขียว
จ้างเหมาบริการ


นางสาวณัฐชา ทนุโวหาญ
จ้างเหมาบริการ