ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
105
เดือนที่แล้ว
1,622
ปีนี้
11,001
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
38,873
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางวาสนา กันทะแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1)


นางศรีพิมพ์ ไชยนาวา
ครูผู้แลเด็ก (ครู ค.ศ.1)


นางสาวกรรณิการ์ แปงเจอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางสาวชลธิชา ผ่องแผ้ว
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางจันทร์ฉาย เทพเเก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างภารกิจ)