ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
105
เดือนที่แล้ว
1,622
ปีนี้
11,001
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
38,873
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

ลำดับรายการวันที่
1ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Comprtency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่19 ก.ย. 2565
2ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน19 ก.ย. 2565
3ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย14 ก.ย. 2565
4ระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร25 ส.ค. 2565
5การติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร7 ก.ย. 2564
6รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน7 ก.ย. 2564

1