ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
292
เดือนที่แล้ว
1,622
ปีนี้
11,188
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
39,060
ไอพี ของคุณ
3.227.251.94

ลำดับรายการวันที่
1การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256626 พ.ค. 2566
2การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256623 พ.ค. 2566
3การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256612 เม.ย. 2566
4การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 219 ธ.ค. 2565
5การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 114 ธ.ค. 2565
6การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 229 ส.ค. 2565
7การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 119 ส.ค. 2565
8การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 217 มิ.ย. 2565
9การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 114 มิ.ย. 2565
10การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 22 พ.ค. 2565
11การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 129 เม.ย. 2565
12การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 210 มี.ค. 2565
13การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 18 มี.ค. 2565
14การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 38 ก.พ. 2565
15การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 21 ก.พ. 2565
16การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 17 ม.ค. 2565
17การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอดครั้งแรก30 ธ.ค. 2564
18การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 222 ก.ย. 2564
19การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 120 ก.ย. 2564
20การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 218 มิ.ย. 2564

1 2 3   >>  >|