ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
1,313
เดือนที่แล้ว
1,946
ปีนี้
17,639
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
45,511
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 256610 พ.ค. 2566
2การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 256624 ก.พ. 2566
3ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 25662 ก.พ. 2566
4หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 214 ธ.ค. 2565
5หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 19 ธ.ค. 2565
6ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 25658 ธ.ค. 2565
7หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 222 ส.ค. 2565
8หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 115 ส.ค. 2565
9ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 256512 ส.ค. 2565
10หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 213 มิ.ย. 2565
11หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั่งที่ 19 มิ.ย. 2565
12ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 25652 มิ.ย. 2565
13หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 328 ม.ค. 2565
14หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 226 ม.ค. 2565
15หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 130 ธ.ค. 2564
16ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 256528 ธ.ค. 2564
17การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 256527 ธ.ค. 2564
18การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 และประจำปี 2564 23 มิ.ย. 2563

1