ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 097-9745667 สายด่วนรองนายกฯ โทร 062-9593906 , 099-4124330

 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
871
เดือนที่แล้ว
1,219
ปีนี้
5,377
ปีที่แล้ว
7,663
ทั้งหมด
15,835
ไอพี ของคุณ
44.200.25.51

1
ตำบลฮอดมีแผน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.-15.00 น ณ.ศูนย์ฉีด รพ.สต.บ้านแควมะกอก,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
19 มีนาคม 2565

 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
01 มีนาคม 2565

ใบรับใบสมัคร พร้อมใบรับ  ส.ถ.  4-3  นายก,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

ใบรับใบสมัคร พร้อมใบรับ ส.ถ. 4-3 นายก

06 ตุลาคม 2564

ใบรับใบสมัคร พร้อมใบรับ  ส.ถ.  4-3  สมาชิก,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

ใบรับใบสมัคร พร้อมใบรับ ส.ถ. 4-3 สมาชิก

06 ตุลาคม 2564

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
07 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
06 กันยายน 2564

รายงานผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
21 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครและการประกาศผลคะแนนการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
14 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
07 พฤษภาคม 2564

เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ มาตรการสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
04 มกราคม 2564

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฮอด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
21 ตุลาคม 2563

แบบรายงานบัญชีร้องทุกข์ร้องเรียน ปี2563,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
15 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
06 ตุลาคม 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
23 มิถุนายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (29 รายการ)