ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 097-9745667 สายด่วนรองนายกฯ โทร 062-9593906 , 099-4124330

 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
871
เดือนที่แล้ว
1,219
ปีนี้
5,377
ปีที่แล้ว
7,663
ทั้งหมด
15,835
ไอพี ของคุณ
44.200.25.51


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวนภัสพร ศรีสมุทร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางวาสนา กันทะแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู ค.ศ.1)


นางศรีพิมพ์ ไชยนาวา
ครูผู้แลเด็ก (ครู ค.ศ.1)


นางสาวกรรณิการ์ แปงเจอร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางสาวชลธิชา ผ่องแผ้ว
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)


นางจันทร์ฉาย เทพเเก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างภารกิจ)