ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 097-9745667 สายด่วนรองนายกฯ โทร 062-9593906 , 099-4124330

 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
871
เดือนที่แล้ว
1,219
ปีนี้
5,377
ปีที่แล้ว
7,663
ทั้งหมด
15,835
ไอพี ของคุณ
44.200.25.51

1
โครงการจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ม.2 บ้านแพะดินแดง,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
03 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม งานสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัวป้อเมืองฮอด" ประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
20 เมษายน 2565

โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
19 เมษายน 2565

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าโท้,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าโท้

ตำบลฮอด  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่  11-12  เมษายน  2565

12 เมษายน 2565

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฮอดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 หมู่ 5 บ้านดงดำ (แพะหลวง) ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
05 เมษายน 2565

ทีมผู้บริหาร   แก้ปัญหาภัยแล้ง  สูบพลังงานไฟฟ้าที่ 1 บ้านแควมะกอก,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
01 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ส่งบอลอำเภอฮอดคัพ   ร่วมกันเชียร์ลูกกหลานได้นะคับ ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
26 มีนาคม 2565

ประชุมผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
25 มีนาคม 2565

กิจกรรมวัน "อปพร." ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
22 มีนาคม 2565

ประชุมหารือการช่วยหรือและการป้องกันโควิด19 ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าสาธารณสุขและอสม.,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
ประชุมหารือการช่วยหรือและการป้องกันโควิด19 ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าสาธารณสุขและอสม มีมติในที่ประชุมในการป้องกันโควิด19และแนวการช่วยเหลือว่า..
1. คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างถิ่นให้มีการตรวจATK หรือมีใบรับรองผลการตรวจATK โดยมีการแจ้งให้ผู้นำท้องที่ทราบก่อนเข้าหมู่บ้าน (เพื่อความปรอดภัยของคนในชุมชน)
2. ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จะช่วยในส่วนของถุงยังชีพให้สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด19( OPD ) เท่านั้น
3. การออกนอกเคหสถานให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
21 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี และโรงทาน วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี และโรงทาน วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว  ในวันที่  17  มีนาคม  2565

17 มีนาคม 2565

พนักงานทำการพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 จำนวน 11 หลังคาเรือน ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านวังลุง หมู่4 บ้านห้วยทรายและหมู่5 บ้านดงดำ,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
17 มีนาคม 2565

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม(ฉบับที่ 11/2565) 1.โครงการซ่อมแซมตลาดสดชุมชนบ้านแพะดินแดง หมู่2 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังลุง หมู่ 3 (ซอยอุโบสถเก่า) 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดำ หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายจาย แก้วเปอะ) 4.โครงการเปิดทางน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำแควมะกอก 1-3-4 หมู่ 1 5.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำทุ่งโท้ง บ้านแควมะกอก หมู่ 1 6.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดินแดง หมู่ 2 (บริเวณทุ่งสันหนอง) 7.โครงการเปิดทางน้ำเข้าสู่เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ บ้าน  ดงดำ หมู่ 5 (พื้นที่ทุ่งนาใหม่,ทุ่งนาเก่าและทุ่งหลุบ) 8.โครงการเปิดทางน้ำเข้าสู่เครื่องสูบน้ำเคลือนที่ทุ่งขอบโด้ง บ้านดงดำ หมู่ 5 9.โครงการเปิดทางน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงดำ หมู่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม(ฉบับที่ 11/2565) 1.โครงการซ่อมแซมตลาดสดชุมชนบ้านแพะดินแดง หมู่2 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังลุง หมู่ 3 (ซอยอุโบสถเก่า) 3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดำ หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายจาย แก้วเปอะ) 4.โครงการเปิดทางน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำแควมะกอก 1-3-4 หมู่ 1 5.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำทุ่งโท้ง บ้านแควมะกอก หมู่ 1 6.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดินแดง หมู่ 2 (บริเวณทุ่งสันหนอง) 7.โครงการเปิดทางน้ำเข้าสู่เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ บ้าน ดงดำ หมู่ 5 (พื้นที่ทุ่งนาใหม่,ทุ่งนาเก่าและทุ่งหลุบ) 8.โครงการเปิดทางน้ำเข้าสู่เครื่องสูบน้ำเคลือนที่ทุ่งขอบโด้ง บ้านดงดำ หมู่ 5 9.โครงการเปิดทางน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำเข้าสู่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงดำ หมู่ 5
07 มีนาคม 2565

หัวหน้าช่างมาตรวจงานในส่วนที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซม เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์เด็กเล็กทั้งสามศูนย์ในตำบลฮอด,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
01 มีนาคม 2565

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านแพะดินแดง ประสานทางองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ให้นำผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลับรักษาตัวต่อที่บ้าน พนักงานได้มีการพ่นฆ่าเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าสำนักงาน #ขอบคุณพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด #ขอให้ผู้ป่วยสุขภาพแข็งแรง,องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด,hod.go.th
26 กุมภาพันธ์ 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (82 รายการ)