ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 097-9745667 สายด่วนรองนายกฯ โทร 062-9593906 , 099-4124330

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
2,336
เดือนที่แล้ว
1,971
ปีนี้
15,929
ปีที่แล้ว
7,663
ทั้งหมด
26,387
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

ลำดับรายการวันที่
1ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Comprtency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่19 ก.ย. 2565
2ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน19 ก.ย. 2565
3ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย14 ก.ย. 2565
4ระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร25 ส.ค. 2565
5การติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร7 ก.ย. 2564
6รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน7 ก.ย. 2564

1