ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 097-9745667 สายด่วนรองนายกฯ โทร 062-9593906 , 099-4124330

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
2,336
เดือนที่แล้ว
1,971
ปีนี้
15,929
ปีที่แล้ว
7,663
ทั้งหมด
26,387
ไอพี ของคุณ
44.201.99.222

ลำดับรายการวันที่
1ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี22 ก.ย. 2565
2ยุทธศาสตร์ที่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ6 ก.ย. 2565
3ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6 ก.ย. 2565
4ยุทธศาสตร์ที่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน6 ก.ย. 2565
5ยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว6 ก.ย. 2565
6ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย25 ส.ค. 2565

1