ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 097-9745667 สายด่วนรองนายกฯ โทร 062-9593906 , 099-4124330

 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
1,317
เดือนที่แล้ว
1,324
ปีนี้
7,147
ปีที่แล้ว
7,663
ทั้งหมด
17,605
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195

-:- ประกาศผลพิจารณาคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8 มิถนายน 2565 ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสาธาณรณภัย(ด้านพืช) ประเภทไม้ผล ไม้ยืนด้นและอื่นๆ ชนิดพืชลำไย จากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 
-:- รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (Asean Dengue Day)​  
-:- ประกาศกรมอานามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 
-:- รายงานผลการดำเนินงานการลดการใช้พลังงาน 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฮอด เรื่อง นโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 
-:- ตำบลฮอดมีแผน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.-15.00 น ณ.ศูนย์ฉีด รพ.สต.บ้านแควมะกอก 
-:-  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ใบรับใบสมัคร พร้อมใบรับ ส.ถ. 4-3 นายก 
-:- ใบรับใบสมัคร พร้อมใบรับ ส.ถ. 4-3 สมาชิก 
-:- ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ม.2 บ้านแพะดินแดง
กิจกรรม งานสืบสานป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัวป้อเมืองฮอด" ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าโท้
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฮอดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 หมู่ 5 บ้านดงดำ (แพะหลวง)
ทีมผู้บริหาร แก้ปัญหาภัยแล้ง สูบพลังงานไฟฟ้าที่ 1 บ้านแควมะกอกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการสูบน้ำเคลื่อนที่ งวดที่4 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปิดทางน้ำเข้าสู่เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ บ้านดงดำ ม.5. 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 
-:- ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.ฮอด. 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำแควมะกอก 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับผู้บริหาร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK โครงการเฝ้าระวัง โควิด-19 
-:- ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเชื้อเพลิงเพื่ช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 3 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 4 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 8 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มีนาคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มกราคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค. 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ. 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค. 2564 วัดพระเจ้าโท้
วัดเจดีย์น้อย
ผาวิ่งชู้สินค้าทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น-:- ประกาศ ผลคะแนนสอบผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
-:- ประกาศ ผลคะแนนสอบผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนง.จ้าง 
-:- ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนง.จ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
-:- ประกาศ รับเสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
-:- แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ