ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สายด่วนนายกฯ โทร 096-9362149 สายด่วนรองนายกฯ โทร 098-5366406 , 099-4124330

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learningศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,753
ปีนี้
1,753
ปีที่แล้ว
17,414
ทั้งหมด
29,625
ไอพี ของคุณ
3.236.138.35

-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี 
-:- ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 
-:- ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
-:- รงค์ณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว 
-:- Covid-19 
-:- นโยบายและกำชับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการ โดยสารข้ามฝั่งพื้นที่อุทกภัย 
-:- การับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.ภาษี พ.ศ.2510 
-:- รณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 
-:- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
-:- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค. 2565
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2565
ร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการนายอำเภอฮอด
ร่วมงานบุญสลากภัตต์ (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดป่าศรัทธาราม บ้านห้วยทราย
ร่วมงานบุญสลากภัตต์ (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดห้วยทราย บ้านวังลุง
ร่วมงานบุญสลากภัตต์ (ตานก๋วยสลาก) ณ วัดดงดำ บ้านดงดำข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการสูบน้ำเคลื่อนที่ งวดที่4 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปิดทางน้ำเข้าสู่เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ บ้านดงดำ ม.5. 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า 
-:- ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.ฮอด. 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำแควมะกอก 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับผู้บริหาร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK โครงการเฝ้าระวัง โควิด-19 
-:- ปนะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเชื้อเพลิงเพื่ช่วยเหลือเกษตรกรในตำบลฮอด ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 3 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 4 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 8 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำม้นเพื่อช่วยเลือเกษตรกรในตำยลฮอด ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มีนาคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มกราคม 2565 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค. 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.พ. 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ม.ค. 2564 วัดพระเจ้าโท้
วัดเจดีย์น้อย
ผาวิ่งชู้สินค้าทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น-:- ประกาศ ผลคะแนนสอบผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
-:- ประกาศ ผลคะแนนสอบผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนง.จ้าง 
-:- ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนง.จ้าง 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
-:- ประกาศ รับเสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฮอด ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
-:- แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ